สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562