ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗