ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗