ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗