กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เสริมสร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

               

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เสริมสร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นำโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ คล้ายจันทร์ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์

        

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนและขั้นตอนการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อออนไลน์และวิทยุกระจายเสียง กระบวนการในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพจงานสื่อสารองค์กร การจัดรายการเสียงตามสาย วารสารดอนขังใหญ่ออนไลน์ เป็นต้น ตลอดจนการนำข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ไปเผยแพร่สู่ประชาชนภายนอกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์

        

เด็กหญิงโสภิตา วงศ์ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานในวันนี้ตนเองรู้สึกดีใจมากที่อาจารย์ได้พาตนเองและเพื่อนๆ มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างจากที่โรงเรียน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ได้เรียนรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับทั้งในเรื่องของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง การเตรียมเนื้อหาก่อนนำเสนอที่ต้องตรงตามความสนใจของเพื่อนๆ ในโรงเรียน ตนเองจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆ มากที่สุด

เด็กชายวัชรพงศ์ บัวหลวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาศึกษาดูงาน ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่ได้บรรยายในเรื่องต่างๆ ให้ตนเองและเพื่อนๆ ได้รับฟัง โดยเฉพาะในเรื่องของการทำอย่างไรที่จะให้มีผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนางานเสียงตามสายของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

            

โอกาสนี้คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ได้เข้าชมห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 032-708612 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี