กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7

  .

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ในกิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนินด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

         สำหรับกิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพิื่อนำโลหิตที่ได้รับการบริจาคมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาติไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาล เพื่อนำไปรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

 

 

 

           

           

 #รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี