มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในมหาวิทยาลัย

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-2019) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนในหลายประเทศแล้ว เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-2019) ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด

มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในมหาาวิทยาลัย

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน