มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์


ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร  :  บัดนี้ – 7 เม.ย. 2563

วันเวลาที่จัดโครงการ :  วันที่  23 เม.ย. 2563

สมัครได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เบอร์ติดต่อ : 032-708698  ภายใน 8689 / 082-4233664 , 0819410328

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.  ใบขับขี่ตัวจริง (กรณีต่ออายุ)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

New-Doc-2020-03-06-15.55.22