หอพักนักศึกษาป้องกันโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อทุกหอพัก

หอพักนักศึกษาป้องกันโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อทุกหอพัก

       งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 บริเวณลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู และพื้นที่เสี่ยงต่างๆ พร้อมตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักศึกษาหอพัก จำนวน 6 หอพัก ซึ่งมีนักศึกษากว่า 1,500 คน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งเป็นการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาหอพักในเบื้องต้น และหลังจากนี้จะมีการให้ความรู้นักศึกษาเพื่อให้รู้จักการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ลดการแพร่ระบาดของโรค

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสาารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี