ประกาศศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ งดการจัดทดสอบ TOEIC และTOEFL ITP ประจำเดือนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จึงของดการจัดทดสอบ TOEIC และTOEFL ITP ประจำเดือนทุกครั้งออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

toeicpbru

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว
**ทางศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ**