ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

        สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990

สถานที่สอบ TOEIC

ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว
**ทางศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ**