ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

ประกาศจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC ด่วน สามารถไปสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร