การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษากองทุนเงินให้การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมช่วงโควิด

 

Download เอกสาร

file