ช่องการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญต่อสื่อสังคมออนไลน์ (social Media) โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. Groupfacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย 2 GROUP

 TWITTER มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย 2 TWITTER

1. YOUTUBE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย 2 CHANNEL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • เพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

What Our customers say

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Lizzie Thompson

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Emma Velasquez

Choose Your PLAN

Pick a program that best fits your schedule and goals. All plans offer a full money back guarantee.

Starter

$29

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer

Basic

$49

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer

Pro

$99

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer