รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)