สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

“ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาคม”

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาคม"

ปรัชญา

"มุ่งมั่นความเป็นกลาง ประสานความร่วมมือ ยึดถึอคุณธรรม พิทักษ์ประโยชน์ เพื่อมหาวิทยาลัย"

Shape
Shape
Shape

ข่าวสภาคณาจารย์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.
News

ข่าวสภาคณาจารย์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฝ่ายประถม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่ว

สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”

สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “ก

Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฝ่ายประถม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

วีดีทัศน์แนะนำ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru