ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

 

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2)

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน