ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งฮีโร่กลับบ้าน หลังกักตัวดูอาการครบ 14 วัน ไม่พบเชื้อโคโรนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งฮีโร่กลับบ้าน หลังกักตัวดูอาการครบ 14 วัน ไม่พบเชื้อโคโรนา 2019  

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน 2563 ณ ศูนย์กักตัวบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) จังหวัดเพชรบุรี อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางมาเป็นประธานกับกิจกรรมส่งฮีโร่กลับบ้าน

            จังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดศูนย์กักตัวบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) จังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อให้การดูแลและควบคุมผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีจำนวน 2 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 17 ปี 1 ราย และเพศชายอายุ 58 ปี 1 ราย ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการกักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข พบว่าทั้ง 2 ราย ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด จึงได้มอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน และชุดอุปกรณ์จำเป็นภายหลังกลับไปอยู่ที่บ้านให้กับผู้ที่ผ่านการกักตัวทั้ง 2  ราย

            ชายวัย 58 ปี ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวถึงความรู้สึกขณะที่มากักตัวดูอาการ ณ ศูนย์กักตัวบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) จังหวัดเพชรบุรี อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ตั้งแต่เข้ามาอยู่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน การดูแลตนเองขณะกักตัวดูอาการ รวมไปถึงอาหารการกินต่างๆ ที่มีมาให้ทานตลอดทั้งวัน และหากท่านใดที่มากักตัวดูอาการที่นี่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การดูแลจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตามปกติ

            นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่อาคารเพชรน้ำหนึ่งเป็นศูนย์กักตัวบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี นับเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ตลอดจนการจัดบุคลากรมาอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง

            ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า  ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ใช้อาคารเพชรน้ำหนึ่งเป็นสถานที่ในการกักตัวบุคคลเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 14 วัน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนเองในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ส่งกำลังใจด้วยการเขียนข้อความลงในสมุดบันทึกแล้วนำไปมอบให้พร้อมกับของว่างผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 2 ท่าน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี