ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)


              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและได้ผ่านการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 160/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK