นศ.มรภ.เพชรบุรี แต่งเพลงให้กำลังใจ “ราชภัฏเพชรบุรีส่งใจ สู้ภัยโควิด”

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งเพลงให้กำลังใจ “ราชภัฏเพชรบุรีส่งใจ สู้ภัยโควิด”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และทีมงาน ที่กำลังถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “ราชภัฏเพชรบุรีส่งใจ สู้ภัยโควิด” ที่แต่ง เรียบเรียงและใส่ทำนองขึ้นเอง ณ สตูดิโอสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ

   

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวชื่นชมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ในช่วงที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤต ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้นำความรู้ภายในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสาในการที่จะทำดีเพื่อสังคม ด้วยการแต่งเพลงให้กำลังใจคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคมเมืองเพชร ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้จะช่วยต่อยอดให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงานในอนาคต โดยจะเริ่มออกเผยแพร่ให้ได้รับชมเร็วๆ นี้ ทางเพจงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   

 

          โดยเนื้อเพลงราชภัฏเพชรบุรีส่งใจ สู้ภัยโควิด” บางส่วนได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อเพลงบางส่วนว่า

“…มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่แห่งนี้ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และช่วยเหลือชุมชน ช่วงเวลาเลวร้ายที่ผ่านมาบ้านหลังนี้อยู่ข้างทุกคน เหน็ดเหนื่อยสู้ทนเพื่อผู้คนมากมาย ถ้าขาดใครไปสักคนพวกเราจะเป็นอย่างไร รู้สึกกันไหมและคิดกันไหม

ป้องกันตัวเองอยู่บ้านหยุดเชื้อก็รวมพลังยิ่งใหญ่ ขับไล่มันไป ปกป้องคนไทยให้ผ่านไปด้วยกัน และยังต้องสู้ ต้องสู้กันต่อไป ต้องสู้ชนะโรคร้าย โควิดต้องหาย วิกฤตคลี่คลาย ถนนทุกสายจะสวยงามดังเดิม…”

          สำหรับมิวสิควิดีโอเพลง “ราชภัฏเพชรบุรีส่งใจ สู้ภัยโควิด”

             อำนวยการผลิตโดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             ควบคุมการผลิตโดย  อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

             ที่ปรึกษา                    อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

   

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี