ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”
สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” ได้ที่ https://bit.ly/3fctR36
* หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
* จัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น.

รูปแบบการจัดอบรม

1. รูปแบบออนไลน์

2. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งาน Google Community และ Google Classroom