เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสด (Live) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ร่วมกับ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และฝ่ายโสตฯของมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมกันเตรียมความพร้อม และทดสอบการถ่ายทอดสด (LIVE) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน