ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”

ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”


          หลังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 เริ่มดีขึ้น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแจ้งตารางการอบรมและทดสอบ “โครงการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย ทำตามมาตรการความปลอดภัยและควบคุมโรคของศูนย์ทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ (เป๊ก) 081 941 0328 นส.ปัทมา ไชยโอชะ (อ๊อฟ) 082 423 3664

ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1"