โครงการ Education Sim สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

 

edu sim

 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://unicadx.pbru.ac.th/edu-sim

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์ได้ที่ http://unicadx.pbru.ac.th/edu-sim/sim.chack.php

คำชี้แจงการลงทะเบียน & เงื่อนไขการขอรับซิมการ์ด
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาให้ถูกต้อง
2. การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น
3. ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันที่มีสถานภาพ “กำลังศึกษา” และ”ลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว” ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
*** กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย และสามารถยื่นขอสิทธิ์รับซิมการ์ดได้ในรอบหลัง
4. ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานมาก่อน
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสเพื่อ Activate การใช้งานผ่านทางระบบลงทะเบียนนี้โดยจะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
6. สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ตามที่นักศึกษาต้องการจากรหัสใช้งาน PIN (Passcode) ที่ได้รับ

กำหนดรับซิมการ์ด

📅รอบแรก วันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค.63
📆รอบ2 วันที่ 6 – 10 ก.ค.63

 

กรณีที่ต้องการใช้ซิมเดิม
สามารถนำรหัสใช้งาน PIN (Passcode) ที่ได้รับ ไปลงทะเบียนผ่านทาง sms และเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง

กรณีที่ต้องการรับซิมใหม่
เงื่อนไขการรับซิมใหม่ (รับซิมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
** นักศึกษาสามารถนำรหัส รหัสใช้งาน PIN (Passcode) ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ไปติดต่อขอรับซิมการ์ดได้ดังนี้
AIS ติดต่อรับได้ที่
– AIS Shop , Telewiz
TRUE ติดต่อรับได้ที่
– True Shop
– 7-11
DTAC
– Dtac center
TOT (ไม่ต้องใช้รหัสใช้งาน PIN (Passcode) )
– ทางผู้ให้บริการจะจัดส่งซิมให้ตามที่อยู่ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. กรณีค้นหา / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธฺ์ลงทะเบียน แล้วไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อสอบถามที่
 :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฯ
 : 032 – 708607
2. ถ้าพบรายชื่อจากการค้นหา แต่ Login เข้าสู่ระบบไม่ได้ ติดต่อสอบถามได้ที่
 : ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 : 032 – 708601

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน