รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563

          ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และได้กำหนดพิธีมอบโล่เชิดชูลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษากำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563

#ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน