พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.09 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

            ในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เข้าร่วมพิธี ตักบาตรรอาหารแห้งพระสงฆ์ 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

            จากนั้นเวลา 9.09 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

            นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ทำดีด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทร์จิรา นวลดี นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 นางสาวศศิธร ตรีพิมล นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวโศรบา มณฑา นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี