ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ