ศูนย์แพทย์แผนไทยฯ เปิดให้บริการรักษา ดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เปิดให้บริการรักษา ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย📆ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.63 – 26 มี.ค.64
เวลา 09.00-15.00 น.
🏥ณ ชั้น 1 อาคาร 29 (อาคารพยาบาลศาสตร์)

ดำเนินการโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
โทรศัพท์ 032-708622
หรือ 089-8049094

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน