นวัตกรรมต้นแบบตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน

นวัตกรรมต้นแบบตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน

นวัตกรรมตู้ต้นแบบตู้แสกนตรวจคัดกรองอุณฟภูมิแบบเดินผ่านนี้มีคุณสมบัติในการเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูงอาศัยหลักการทำงานของรังสีอินฟาเรด หรือคลื่นรังสีความร้อน ที่สามารถสแกนอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ในช่วง 30-50 องศาเซลเซียส

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง 1) มาตรฐาน RoHS มาตรฐานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) มาตรฐาน EN13480 มาตรฐาน HACCP

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน

การดำเนินการผลิตต้นแบบตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน