มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งมอบ laryngoscope ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งมอบ laryngoscope ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

laryngoscope

โดย laryngoscope รุ่นดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจที่สามารถติดกล้องไว้บริเวณปลาย Blade
และมีหลอดไฟให้แสงสว่างอยู่ด้านบน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำตัวด้ามจับและbladeให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการรักษาผู้ป่วย

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน