มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบริการส่งนักศึกษาหอพักภายในของมหาวิทยาลัยฯ กลับภูมิลำเนาโดยรถของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดรถตู้เดินทางส่งนักศึกษาหอพักที่ตกค้างกลับภูมิลำเนา

ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา

ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา

ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา

ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา


💚ทั้งภาคกลาง
💛ภาคอีสาน
🧡ภาคใต้
เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้บริการรถสาธารณะโดยก่อนขึ้นรถ ได้มีการคัดกรองตามมาตรฐานทุกคน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน