ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน