นวัตกรรมต้นแบบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอากาศ HEPA ร่วมกับ UV-C

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอากาศ HEPA ร่วมกับ UV-C

มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอากาศพร้อมฟอกอากาศเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศจากห้องความดันลบหรือห้องที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาศัยหลักการดูดอากาศจากห้องความดันลบหรือห้องที่มีความเสี่ยงผ่านแผ่นกรองเพื่อดักจับฝุ่นและเชื้อไวรัสโควิดจากนั้นไวรัสโควิดจะถูกฆ่าด้วยรังสียูวีก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง 1) มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องฟอกอากาศ (มอก.1516-2549) ด้านความปลอดภัย 2) มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19