ต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19 “น้องปฐมพยาบาล

นวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19“น้องปฐมพยาบาล”  

นวัตกรรมเครื่องนี้จะมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ผู้ป่วย หรือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส

โดยหุ่นยนต์ต้นแบบนี้ใช้มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

นวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19“น้องปฐมพยาบาล”  

นวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19“น้องปฐมพยาบาล”