ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::: http://wap.phrachomklao.go.th/run/index.php

การแข่งขัน : คุณธนาวดี สุทธิวงศ์  โทร. 081-942-2515
: คุณสถิตย์ กระต่ายอินทร์  โทร. 095-384-5106
การรับสมัคร : คุณต่าย (ธนวัต)  โทร. 032–709-999 ต่อ 1260 ในเวลาราชการ
ที่พัก : คุณอติภา ทองจีน  โทร. 086-540-4432