มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

รับบริจาคโลหิต

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

วันที่รับบริจาค : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน