โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร

โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนใจติดต่อสมัครเข้าโครงการ
* ทศพร ลิ้มดำเนิน 097 012 1693
* นรกมล สิงห์เล็ก 083 525 2349
ร้านกาแฟ PBRU Think cafe