ขั้นตอนการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมัครเรียน มร.พบ.

ขั้นตอนที่ 1
👉กรอกใบสมัคร
– สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th
– สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนที่ 2
👉ชำระเงินค่าสมัคร
ค่าสมัคร 200 บาท
ช่องทางชำระค่าสมัคร
– เคาน์เตอร์เซอวิส
– ธนาคาร
– หรือจ่ายด้วยตนนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนที่ 3
👉สอบคัดเลือก
▶️สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
– สอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรอบที่สมัคร

▶️สำหรับหลักสูตรทั่วไป
– ให้น้อง ๆ เข้ากลุ่มไลน์คณะของตนเองติดต่ออาจารย์เพื่อรับการสัมภาษณ์
– หรือเดินทางมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯในวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 4
👉ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ช่องทางชำระค่ายืนยันสิทธิ์
– เคาน์เตอร์เซอวิส
– ธนาคาร
– หรือจ่ายด้วยตนนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

เพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ น้อง ๆ ก็จะได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วจ้า

👉สอบถามเพิ่มเติม👈
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
☎️โทร. 032-708607
#เรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน