พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 167 คน เป็นความภาคภูมิใจและมีจุดมุ่งมั่นจะได้ออกไปรับใช้ประชาชน ตามปณิธานและจิตมุ่งมั่นของนักศึกษา ในขณะเดียวกัน นักศึกษาคณะพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2  จะมีพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ ซึ่งเป็นเกียรติยศและบ่งบอกความมีคุณค่าในวิชาชีพ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาว่า วิชาชีพพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นวิชาชีพที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวิชาชีพที่มีต่อประชาชน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญนี้ และขอให้บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี