ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 54 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 1/2561