มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมแสดง มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ” เกียรติประวัติ เกียรติภูมิ สู่เกียรติยศที่ภาคภูมิ “

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเชิญร่วมแสดง มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

” เกียรติประวัติ เกียรติภูมิ สู่เกียรติยศที่ภาคภูมิ “

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน