แถลงข่าว “ไทยมีงานทำ Job Expo Thailand จังหวัดเพชรบุรี”

แถลงข่าว “ไทยมีงานทำ Job Expo Thailand จังหวัดเพชรบุรี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าว “ไทยมีงานทำ Job Expo Thailand จังหวัดเพชรบุรี” เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว

งาน Job Expo Thailand จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี มีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน การตกงานของผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Co-payment ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี