ประมวลภาพพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล วิทยาเขตโป่งสลอด

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่มีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี