ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ร่วมออกบูธสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกบูธสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมออกบูธสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ใน “โครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้