มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต

            คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กว่า 100 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัดแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตเชิงรุก โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปคัดแยกตามกรุ๊ปเลือด พร้อมส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป

          ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ก่อนบริจาคควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆ รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

            #

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน