ประกาศ ผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศ ผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา