คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กชายนพดล สุริยะจันทร์ เด็กชายปรินทร บุญจันทร์ และเด็กชายกันตภณ ส่งวัฒนายุทธ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Award : I new Gen Award 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน