ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ ลงเว็บไซด์มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ ลงเว็บไซด์มหาวิทยาลัย