แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อมนุษย์ด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อมนุษย์ด้วยระบบเสมือนจริง
พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด


ดาวน์โหลดข้อมูล

1602064077

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน