ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครพนักงานชั่วคราว